Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» заснований у 2005 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №10031 від 05.07.2005 року, виданий Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Centre International de l'ISSN: Print 2413-3337, Online 2663-2748.

Журнал є фаховим відповідно до Наказу МОН України від 9 березня 2016 року № 241.

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика».

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Мова журналу: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

На сторінках Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні та історичні аспекти функціональної граматики, з’ясовуються напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, простежуються особливості українських говорів, висвітлюються тенденції сучасного словотвору, встановлюються особливості функційної семантики фразеологічних і лексичних одиниць, визначаються шляхи кодифікації граматичних норм мови.

Тематичні розділи Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»:

Розділ I. Актуальні проблеми граматики.

Розділ II. Функціональна семантика лексичних і граматичних одиниць.

Розділ III. Мова засобів масової комунікації.

Розділ IV. Лінгвістика тексту і контекстні вияви лексичних одиниць.

Розділ V. Актуальні питання медіакомунікацій.

Розділ VI. Когнітивні аспекти лінгвістичних досліджень.

Розділ VII. Соціальний аспект дослідження мови.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті.