Аліна Адаменко ФУНКЦІЮВАННЯ КОНТАКТНИХ ПРОСТОРОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ)

Валентина Василенко КУЛЬТУРНО-МОВНІ ТА КОГНІТИВНІ НОРМИ: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Любов Власенко МЕТАФОРИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧАСОВОЇ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛІВ

Елена Матузкова ДИСКУРС АНГЛИЙСКОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ТИПЫ И МОДИФИКАЦИИ

Наталія Шеремета ПОНЯТТЯ «ТЕРМІН», «ПРАВНИЧИЙ ТЕРМІН» У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Олена Божко СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ АТМОСФЕРИ «САСПЕНС» В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЖАНРУ «ХОРРОР»

Олексій Букалов ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У РОСІЙСЬКОМУ ЗАГАЛЬНОМУ СЛЕНЗІ

Ірина Гайдаєнко СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВІДЧУТТІВ (СМАК ТА ЗАПАХ) У ТВОРАХ ЯРА СЛАВУТИЧА

Галина Гайдученко, Лідія Козакова КОНОТАТИВНО ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА У МАЛІЙ ПРОЗІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Василь Загороднюк МОВНО-ФОЛЬКЛОРНІ ЗАСАДИ ДУХОВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Аеліта Лебедєва НОВІТНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Світлана Мартос СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Юлія Поздрань ДЖЕРЕЛА «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА» ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. Ю. КРИМСЬКОГО, С. О. ЄФРЕМОВА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДЕСКРИПТИВНОСТІ

Наталя Романова СЕМАНТИКА ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕЗІЇ НОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ

Юрій Струганець ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПОНЯТІЙНОЇ НОМІНАЦІЇ СФЕРИ ФУТБОЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Валентина Тихоша СЕМАНТИКА ЄВРЕЙСЬКИХ НОМЕНІВ У ТВОРАХ МАРІЇ МАТІОС

Мирослава Мамич ДІЛОВЕ ІНТЕРВ'Ю ЯК ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ МАРКЕР ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО КОНТЕНТУ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ “ЖІНКА”

Федір Прилипко ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ КОМУНІКАТИ ЯК ЗАСІБ СТИЛІЗАЦІЇ УСНОЇ РОЗМОВНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ)

Людмила Черкун О НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССКАЗОВ В. ТОКАРЕВОЙ

Мар’яна Акішина МОТИВ ЯК ПРОВІДНЕ ПОНЯТТЯ У ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Наталія Базилевич КОНТЕКСТНА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФЛЕКСІЇ В. ЧЕРЧИЛЛЯ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИКО-МЕМУАРНИХ ТВОРІВ)

Ольга Дельва ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ «МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ» (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ О’ГЕНРІ ТА ДЖ. ДЖОЙСА)

Лариса Димитренко МЕТОДИКА ПРОПОЗИЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Ольга Заболотська ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В РОМАНІ ДЖ. ГРІНА «ВИННІ ЗІРКИ»

Володимир Олексенко ІННОВАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ З ПРЕПОЗИТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ-ЛАТИНІЗМОМ: ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Катерина Писаренко ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОВОМИСЛЕННЯ Р. ІВАНИЧУКА (на матеріалі роману «Хресна проща»)

Ivan Tkachenko NARRATIVE MASK AS A POSTMODERN DEVICE OF TEXT COMPOSITION

Марина Сальтевська РЕФЕРЕНТНІ ДОМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МЕТАФОР КРИЗИ В АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ