Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Валентина Василенко УНІФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНА СИСТЕМА І КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ У СУЧАСНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ

Маргарита Вєрємєєва ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОМОНІМІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Валентина Галаган СЛОВОТВІР «ЩОДЕННИКІВ» ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Вероніка Іванова, Наталя Кудрявцева СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ ОСКАРА УАЙЛЬДА “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

Наталя Орлова НАГРОМАДЖУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА (ІХ СТ. – 70-ТІ РР. ХІХ СТ.)

Lydmyla Pokorna, Iia Valuieva CONSTRUCTIONS OF THE SECONDARY PREDICATION IN MODERN ENGLISH

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Ірина Гайдаєнко ДУХОВНА СИНЕРГЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОМЕДІЇ МИКОЛИ КУЛІША «МИНА МАЗАЙЛО» (НА МАТЕРІАЛІ ЧУТТЄВИХ КОНЦЕПТІВ)

Галина Гайдученко ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИЧНОГО СИНТАКСИСУ П’ЄСИ МИКОЛИ КУЛІША «МИНА МАЗАЙЛО»

Наталя Гуменюк ІНАВГУРАЦІЙНИЙИЙ ДИСКУРС Д. ТРАМПА : СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПУ ВІД 20.01.17 Р.)

Kateryna Kireienko SUGGESTIVE ASPECT OF GERMAN SPELLS (BASED ON THE O. A. KOLOMIYTSEVA’S APPROACH)

Larysa Kovbasyuk ENTWICKLUNGEN IM DEUTSCHEN LEXIKON: ENTFREUNDEN, HYGGE, SELFIESTICK UND PIXELIG

Тамара Лук`янчук ОЙКОНІМНІ СИНТАКСЕМИ: ОСОБЛИВОСТІ НЕПОШИРЕНИХ ОЙКОНІМНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕННЬ (ТЕРИТОРІЯ СЛОБОЖАНЩИНИ)

Ирина Морозова СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕШТАЛЬТ ЛИЧНОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЯЗЫКОВОГО ЭТИКЕТА

Олена Пожарицька БАЗОВА ТАКСОНОМІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІТЕРАТУРИ: РОДИ ТА ВИДИ

Яна Просяннікова ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЙМЕННИКОВИХ ІНДЕКСАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ

Вікторія Самохіна ДІАЛОГІЗМ У МЕЖАХ КАРНАВАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

РОЗДІЛ ІII. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Наталія Базилевич МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ В РОМАНІ «ДЖЕЙН ЕЙР»

Олена Войцева СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНА СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКИ ОДЯГУ ЯК ВИРАЗНОГО ЗАСОБУ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ АДАМА МІЦКЕВИЧА (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ „ПАН ТАДЕУШ”)

Ірина Гоштанар ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР І ЙОГО ФУНКЦІЇ В АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ KRIEG У ВОЄННІЙ ПРОЗІ РЕМАРКА

Лариса Димитренко МАРКЕРИ ІМПЛІЦИТНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Діана Князян, Андрій Млинчик ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ «ВПРАВИ ЗІ СТИЛЮ» Р. КЕНО НА ФОНЕТИКО-ГРАФІЧНОМУ РІВНІ

Олена Мазур, Ольга Трібушна "IF" У ВІРШІ "IF" РЕДЬЯРДА КІПЛІНГА: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ

Оксана Москвичова ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ МЕТАМОРФОЗИ В АНГЛІЙСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Іван Немченко МОВА І СТИЛЬ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ АНДРІЯ ЛЕГОТА

Галина Немченко МОВНІ ТА СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ НАТАЛІ ЛІВИЦЬКОЇ-ХОЛОДНОЇ ТА ІВАНА КИРИЗЮКА

Світлана Радецька, Марія Кенізор АВТОРСЬКИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЕНТОНІ БЕРДЖЕСА: РІЗНОРІВНЕВА РЕАЛІЗАЦІЯ

Наталя Романова СЕМАНТИКА НІМЕЦЬКОГО СЛОВА GLEICHGÜLTIG (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ф. ДЮРРЕНМАТТА "DAS VERSPRECHEN")

Тетяна Суворова КОГНІТИВНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ БАЛАД

Світлана Шехавцова ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. ХЕЛЛЕРА «ПАСТКА НА ДУРНІВ»)

РОЗДІЛ ІV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

Юлія Главацька ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРУ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ «ЖІНОЧИХ» ПОЛІТИЧНИХ ПРОГРАМ АТЛАНТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ)

Дмитро Побережний ЖАНРОТВІРНІ ОЗНАКИ МАЛИХ НАРАТИВІВ ПРО БРЕКЗІТ В АНГЛОМОВНОМУ СЕГМЕНТІ ФЕЙСБУКУ

Нина Тропина ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ НАЧАЛА ХХІ ВЕКА: РЕАЛИЗАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-ПОЭЗИИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ